Sa zgjatë aktivizimi i shërbimit pas pagesës?

Pasi të bëhet pagesa, aktivizimi i shërbimit varet nga mënyra e pagesës.

Mënyra e Pagesës Kohëzgjatja e Aktivizimit
Kartë Debit/Kredit/Prepaid Instant
Transfer Bankar (IBAN) 2-3 ditë pune
Transfer Parash 2-4 ditë pune
Check/Money Order 3-7 ditë pune