Pagesa me Kartë Debit/Kredit/Prepaid

Pagesat me debit/kredit kartë pranohen vetëm për këto lloje të kartave:

  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Discover
  • JCB
  • Diners Club

Pagesat përmes kartës tërhiqen në mënyrë instante dhe informatat e kartës nuk ruhen në DiasporaTV për sigurinë e klientit.

Vëni re: Pagesat me kartë tërhiqen në Dollar Amerikan (USD) dhe kundërvlera në valutën e vendbanimit tuaj mund të ndryshoj nga shuma e listuar në faqen DiasporaTV.com. Ky ndryshim varet nga kursi i berzës që përdoret nga banka që ka lëshuar kartën tuaj.

Pagesa me karta akumuluese

Në shumë vende të Evropës, supermarketet (si p.sh. Migros) ju ofrojnë klientëve të tyre karta akumuluese të cilat janë VISA ose MasterCard. Sipas informatave që kemi pranuar, këto karta mund të përdoren për pagesë të shërbimit të DiasporaTV.

Karta me bllokadë automatike

Një numër i madh i institucioneve financiare në Evropë kan mbrojtje shtesë për klientët e tyre ku pagesat e bëra jashtë shtetit tyre refuzohen automatikisht. Nëse pagesa refuzohet 1 herë dhe jeni të sigurtë se keni mjete në kartë, atëherë kontaktoni bankën për ta ç'bllokuar kartën tuaj. Kërkesa për ç'bllokim mund të bëhet edhe përmes e-Banking (apo online banking) të kartës suaj.

Lexo për mënyra tjera të pagesës.