Si mund ta bëjë pagesën për DiasporaTV?

Pagesat mund të bëhen me: