Si mund të testoj shërbimin e DiasporaTV?

DiasporaTV ofron konto testuese FALAS për të gjithë ata të interesuar në shërbimin e DiasporaTV. Për testuar shërbimin e DiasporaTV së pari duhet të regjistrohet klienti në DiasporaTV e pastaj kontaktoni me stafin e DiasporaTV për aktivizim të kontos testuese.

Kontoja testuese zgjatë 3 ditë dhe përmbanë 8 kanale për testim. Nuk keni asnjë obligim për abonim nëse nuk dëshironi të paguani shërbimin e DiasporaTV.