Shfaqet mesazhi "Pajisja juaj nuk është duke pranuar internet"

Problemi:

Në DiasporaTV app shfaqet mesazhi "Pajisja juaj nuk është duke pranuar internet". Ky mesazh dmth. se aplikacioni i DiasporaTV nuk ka çasje në internet. Arsyet e mundshme për këtë janë: mungesa e internetit në pajisjen ku është instaluar DiasporaTV app apo ndonjë bllokadë në kutinë e internetit që nuk lejon pajisjen ku është instaluar DiasporaTV app të komunikoj me internet.

Zgjidhja:

Për të rregulluar këtë problem, duhet të kontrolloni se:

  1. Interneti është funksional.
  2. Pajisja ku është instaluar DiasporaTV app ka internetin e mundësuar.

Pasi të rregulloni internetin dhe të aktivizoni rrjetin në pajisjen ku është instaluar aplikacioni i DiasporaTV, do të ju hapet lista e kanaleve.