Sa zgjatë postimi i resiverit SmartBox nga DiasporaTV?

Varësisht nga lokacioni i klientit, postimi i resiverit SmartBox zgjatë 7-12 ditë pune. Pakazhi dërgohet përmes postës Amerikane dhe dorëzohet te klienti nga posta shtetërore e vendbanimit të klientit.

Në disa raste mund të ketë pagesë shtesë për doganë apo taksë mbi vlerën e shtuar (TVSH/VAT). Kjo është procedurë shtetërore e vendbanimit të klientit dhe klienti duhet të paguaj këtë çmim.