Çfarë shpejtësie e internetit nevojitet?

Shpejtësia e internetit duhet të jetë mjaft e lartë që të funksionoj shërbimi i DiasporaTV në vendbanimin e klientit.

Vëni re: Sigurohuni se shpejtësia e internetit është e mjaftueshme që të funksionojnë edhe pajisjet tjera (si smartphone, tablet, laptop) që mund të përdorni në shtëpi.

Sinjali Shpejtësia
Standard Definition (SD) 2 mbps
High Definition (HD) 4 mbps

Testimi i shpejtësisë së internetit

Për ta testuar shpejtësinë e internetit, ju lutemi bëni testimin nga faqja e DiasporaTV apo testoni internetin nga DiasporaTV app që është shumë i detajuar.