Shfaqet mesazhi "Gabim në shërbim"

Problemi:

Gjatë përdorimit të aplikacionit DiasporaTV, shfaqet mesazhi "Gabim në shërbim" vetëvetiu dhe nuk mund të përdoret aplikacioni pa u restartuar. Kjo ndodhë për shkak të jo-stabilitetit me pajisjen ku është instaluar DiasporaTV app ose me jo-stabilitetin e lidhjes së internetit.

Zgjidhja:

Për të rregulluar këtë problem, mund të provoni zgjidhjet në vijim:

  1. Kontrolloni se interneti është stabil dhe se nuk ka shumë pajisje të lidhura që mund ta destabilizojnë.
  2. Ktheni pajisjen që jeni duke përdorur në gjendje fabrike (reset).