Pagesa me Transfer Parash

Pagesat me transfer parash mund të bëhen përmes shërbimeve si Western Union, MoneyGram, etj. Ju lutemi keni parasysh se është e domosdoshme të na kontaktoni para se ta bëni pagesën, ashtu që t'ju informojmë për mundësinë e pagesës, çmimin dhe rregullat. Pagesat përmes transfer parash zgjasin 2-4 ditë pune.

Procedura për pagesë me transfer parash është:

  1. Nëse ende nuk jeni të regjistruar në DiasporaTV, duhet të regjistroni konto përmes faqes DiasporaTV.com.
  2. Në formularin e porosisë, zgjedheni opsionin "Pagesë Offline" dhe përfundoni porosinë.
  3. Kontaktoni DiasporaTV dhe kërkoni nga operatori i DiasporaTV të ju dërgoj informatat për pagesë me transfer parash.
  4. Dërgoni pagesën dhe njoftoni DiasporaTV për pagesën e kryer dhe informatat se kush e ka dërguar pagesën.
  5. Pas 2-3 ditë pune, DiasporaTV do t'ju informoj rreth statusit të pagesës. Poashtu, mund të kontaktoni direkt DiasporaTV për të pyetur se a është procesuar pagesa me sukses.
  6. Pasi të procesohet pagesa, do t'ju aktivizohet shërbimi dhe do t'ju niset pakazhi me resiver nëse keni porositur.

Vëni re: Është e domosdoshme të na kontaktoni para se të bëni pagesën me transfer parash. Mos dërgoni pagesë pa pranuar informatat nga DiasporaTV me shkrim.

Lexo për mënyra tjera të pagesës.